Nacházíte se zde:

Vedoucí TPV

VEDOUCÍ TPV

Co od Vás očekáváme:

 • VŠ/SŠ vzdělání v oblasti strojírenské technologie
 • Znalost technologie zápustkového kování
 • Orientace v technické dokumentaci
 • Znalost ISO dokumentace
 • Znalost AJ výhodou
 • Dobrá znalost práce na PC, MS office,
 • znalost CREO výhodou
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
 • Technické myšlení, pečlivost, flexibilita
 • Inovativní a zodpovědná osobnost
 • Praxe ve vedoucí pozici výhodou

  Jaké budou Vaše činnosti:

 • Dohled nad tvorbou kalkulačních cen výkovků
 • Koordinace a řízení činností svěřených zaměstnanců, zpracování posudků pracovní činnosti zaměstnanců
 • Organizace prověrek technologie
 • Analýza příčin závad a zmetků vzniklých vlivem technologie, účast na zmetkovém řízení
 • Posuzování požadavků pro výrobu výkovků pro externí zákazníky
 • Řízení přípravy technologické a konstrukční dokumentace a její předání do výroby
 • Řízení a stanovování spotřeby materiálu (polotovaru) a jeho ověření
 • Technický dozor na pracovištích, kontrola dodržování technologických postupů
 • Zodpovědnost za tvorbu, stanovení a ověřování výkonových norem pracovníků a jednotlivých operací
 • Účast na poradách
 • Zvyšování efektivity technologických postupů
 • Zavádění nových produktů a technologií do výroby
 • Implementace procesů vedoucí k trvalému zlepšování ve výrobě

Co Vám můžeme nabídnout:

 • práci v stabilní společností
 • pružnou pracovní dobu
 • 25 dní dovolené
 • stravenky v hodnotě 100 Kč/stravenkový paušál
 • příspěvek na letní a zimní dovolenou
 • odměnu za hospodářsky výsledek

Místo výkonu práce: Brno

V případě zájmu prosím kontaktujte personální oddělení:

Ing. Lenka Stratilíková

Tel.: +420 533 338 048
GSM: +420 739 548 803
Email: LStratilikova@zetorkovarna.cz

 

Svým podpisem uděluji společnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. ICO: 269 24 765, se sídlem Trnkova 3060/111, Líšeň, 628 00 Brno, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvádím ve formuláři a jeho přílohách, a to pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici. Souhlasím také s tím, aby společnost ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. mé osobní údaje zpracovávala pro účely evidence uchazečů o zaměstnání a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu 3 let. Beru na vědomí, že souhlas mohu odvolat na emailové adrese hr@zetorkovarna.cz, popř. na adrese sídla společnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Mé osobní údaje nebudou předávány třetím osobám a nebudou sloužit jako podklad k automatizovanému rozhodování.

Mám právo požadovat od společnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. přístup ke zpracovávaným osobním údajům týkajícím se mé osoby, případně jejich opravu, pokud jsou nepřesné. Přístupem se rozumí právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů. ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. mi tuto informaci předá bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.