Nacházíte se zde:

Kvalita

Zvládneme i náročnější výkovky

Výrobní proces začíná v našem vývojovém týmu, který se zabývá konstrukcí a technologickými postupy při výrobě zápustkových výkovků.

Naši konstruktéři pracují v moderních 3D softwarech, konkrétně: Creo Parametric 3.0, Forge NxT 2.1, Autodesk Inventor a Autocad Mechanical, se kterými zvládnou nalézt optimální konstrukční řešení i pro náročnější výkovky.

Pracujeme v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, EN nebo dle technických podmínek zákazníka.

Vyvineme řešení na míru

Vyvíjíme technologie a procesy výroby pro zápustkové výkovky a rozválcované kroužky od 0,2 až po 40 kg. Zpracováváme také konstrukci kovacího nářadí a upínacích držáků pro kovací a ostřihovací lisy.

Rádi pro vás vyvineme individuální řešení.

S jakými materiály pracujeme?

Konstrukční oceli: St 37-2, St 50-2, St 52-3, St 60-2, St 70-2

Nízko legované a vysoce legované oceli: 16MnCr5, 20MnCr5, 42CrMo4, 50CrV4, 18CrMo4

Ložiskové oceli: 100 CrMnSi6-4, 100Cr6

 

Dodavatelé vstupního materiálu:

Třinecké železárny – Česká republika

ASCOMETAL – Francie

CMC Zawiercie S.A. – Polsko

Huta StalowaWola S.A.


12 kovacích linek

Po technické přípravě a dělení materiálu se dostáváme k samotnému kování. Zpracováváme materiály o hmotnosti 0,2 až 40 kg až do průměru 400 mm a délky 500 mm v malosériové i velkosériové výrobě.

K dispozici máme 12 kovacích linek, určených jak na svislé, tak na vodorovné kování, máme také automatizované předkovací a rozválcovací stroje.

Jaké máme kovací linky?

Svislé kovací lisy

1 x lis o tvářecí síle 10 MN (1000 t)

2 x lis o tvářecí síle 16 MN (1600 t)

3 x lis o tvářecí síle 25 MN (2500 t)

2 x lis o tvářecí síle 40 MN (4000 t)

2 x lis o tvářecí síle 63 MN (6300 t)

Vodorovné kovací lisy

2 x lis o tvářecí síle 8 MN (800 t)

Předkovací stroje

1 x příčné kovací válce ULS 55

3 x kovací válce

Rozválcovací stroje

2 x radiální rozválcovačka do průměru 400 mm

2 x radiální rozválcovačka do průměru 250 mm

1 x radiální rozválcovačka do průměru 600 mm


Žíhání normalizační i izotermické

Na dvou desetitunových komorových pecích žíháme naměkko, máme dvě linky pro normalizační žíhání, dvě linky pro zušlechťování do vody a izotermické žíhání, dvě linky pro zušlechťování do oleje.

Výkovky tepelně zpracováváme na 8 linkách tepelného zpracování, na elektrických odporových pecích průběžných i komorových, s vodorovným i svislým indukčním ohřevem.


Kalibrace, broušení a úprava povrchu

Celý proces zakončujeme finální úpravou povrchu, která zahrnuje odstraňování okují v bubnových tryskáčích, kalibraci a rovnání výkovků za studena, broušení, kontrolu povrchových vad a další potřebné úpravy.

Jaké na to máme vybavení?

Pro kalibraci používáme kolenový lis o tvářecí síle 20 MN, hydraulický lis o tvářecí síle 0,3 M, 3 pásové tryskače s hmotností vsázky 600 kg a jeden o hmotnosti 1200 kg. Disponujeme také strojem na kontrolu povrchových trhlin, inkarovacím zařízením, které používáme na magnetickou práškovou kontrolu.


Kvalitu výrobků pravidelně prověřujeme

Kontrola kvality je prováděna v celém procesu výroby od vstupu materiálu, mezioperační kontroly až po finální výstupní kontrolu a metalografické ověřování v laboratoři. Vysokou jakost výrobků zabezpečujeme pravidelným testováním a využíváním metod procesní FMEA, stanovením a dodržováním kontrolních plánů, vzorkovým řízením a metod statistické regulace s ověřováním způsobilosti strojů i procesu.

Vybavení kontrolních pracovišť

Na našem pracovišti najdete klasická měřidla, šablony a přípravky pro rozměrovou a tvarovou kontrolu výkovků včetně optických pyrometrů, pomocí kterých ověřujeme shodu s požadavky zákazníka. Tvrdost výkovků měříme pomocí tvrdoměrů HPO 3000 BRINELL, BRIRO BEH-1 a HP 250 (Rokwell). Pro ověření parametrů opracovaných ložiskových kroužků je pracoviště vybaveno dílenskými měřidly s elektronickým přenosem naměřených dat do PC a konturografem ConturoMatic CV 300.

Specifické kontrolní činnosti

Kontrola a detekce povrchových vad magnetopráškovou metodou pro materiály a výkovky do maximální délky 750 mm se provádí na defektoskopu DEUTROFLUX UHW 750 S

Kontrola železných materiálů magnetoinduktivní metodou (kontrola chemického složení, krystalické struktury materiálu, tvrdosti) přístrojem MAGNATEST D 3.623 -

Metalografická laboratoř a certifikáty

Disponujeme metalografickou laboratoří, ve které jsme schopni provádět zkoušky a ověřování dle norem:

DIN  50602 – zkouška mikro čistoty (Stanovení obsahu nekovových vměstků)

ČSN EN ISO 643 – stanovení velikosti zrna oceli

ISO 6687, ČSN 42 0449 – stanovení hloubky oduhličení

SEP 1520 – zkoušky mikrostruktury (velikost karbidů, podíl lamelárního perlitu, karbidická síť v žíhaném a kaleném stavu, karbidická řádkovost)

Zkoušky, které neprovádíme, jsme schopni zajistit v externí certifikované laboratoři.

 


Nářadí vyrábíme nové, ale také renovujeme staré

Kovací nářadí vyrábíme a renovujeme v zápustkárně, kde máme také vlastní kalírnu pro veškeré tepelné zpracování.  Na výrobu nového nářadí používáme nástrojové oceli, výběr oceli je určován dle typu namáhání jednotlivého nářadí.

Renovaci opotřebeného nářadí provádíme návarem a následným opracováním nebo snižováním tvaru. Pro návary jsou využívány speciální návarové elektrody. Opracování provádíme na konvenčních strojích až do průměru 1 000 mm včetně CNC soustruhu pro opracování nářadí do průměru 350 mm.

Disponujeme strojním vybavením, kterým si dokážeme opravit i největší části upínacího systému kovacího nářadí.


Zajistíme pro vás vše od soustružení až po broušení

V Zetor Kovárna se zaměřujeme na soustružení ložiskových kroužků, další typy obrábění zabezpečujeme v naší mateřské společnosti. Zajišťujeme tyto druhy obrábění:

Frézovaní, vratní, závitování, soustružení, rovinné a rotační broušení, frézování ozubení a drážkování, obrážení ozubení, drážkování, protahování, broušení ozubení, tepelné zpracování atd. K dispozici máme více než 450 obráběcích strojů a linek tepelného zpracování.