Nacházíte se zde:

FINANČNÍ MANAŽER/KA

FINANČNÍ MANŽER/KA

Co vás čeká

 • Kompletní odpovědnost za oblasti finančního plánování, toku financí, účetnictví a controllingu ve společnosti, vedení finančního úseku
 • Zpracování a sledování měsíčních, ročních, střednědobých finančních plánů, plánů C-F, plánů investic
 • Řešení bankovních pohybů, úvěrů, leasingů
 • Řízení komplexního účetnictví včetně firemní metodiky
 • Zpracování měsíčních a ročních, případně mimořádných závěrek
 • Účtování bankovních pohybů
 • Controlling v oblasti nákladů a výnosů, efektivnosti výrobních dávek, kalkulace
 • Zpracování manažerské výsledovky
 • Spolupráce s finančním úřadem, bankami, auditory
 • Komunikace s jednotlivými odbornými útvary společnosti

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • VŠ vzdělání ekonomického zaměření výhodou
 • Praxe minimálně 5 let ve vedení účetnictví
 • Samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 • Znalost MS Office

Co vám můžeme nabídnout

 • 5 týdnu dovolené
 • Stravenky v hodnotě 100 Kč
 • Příspěvek na Letní/Zimní dovolenou
 • Odměny dle HV
 • Příspěvek na penzijní připojištění

Místo výkonu práce: Brno

 V případě zájmu prosím kontaktujte personální oddělení:

Ing. Lenka Stratilíková

Tel.: +420 533 338 048
GSM: +420 739 548 803
Email: LStratilikova@zetorkovarna.cz

 

Svým podpisem uděluji společnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. ICO: 269 24 765, se sídlem Trnkova 3060/111, Líšeň, 628 00 Brno, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvádím ve formuláři a jeho přílohách, a to pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici. Souhlasím také s tím, aby společnost ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. mé osobní údaje zpracovávala pro účely evidence uchazečů o zaměstnání a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu 3 let. Beru na vědomí, že souhlas mohu odvolat na emailové adrese hr@zetorkovarna.cz, popř. na adrese sídla společnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Mé osobní údaje nebudou předávány třetím osobám a nebudou sloužit jako podklad k automatizovanému rozhodování.

Mám právo požadovat od společnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. přístup ke zpracovávaným osobním údajům týkajícím se mé osoby, případně jejich opravu, pokud jsou nepřesné. Přístupem se rozumí právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů. ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. mi tuto informaci předá bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.